หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 
จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้า 10 หมู่ จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,700 ครัวเรือน
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 29 แห่ง
 
ตู้ไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง
 
1. เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จากสหกรณ์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ดอนมูล
2. เครื่องจักรสานไม้ไผ่จากบ้านค่างาม
3. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 4 แห่ง

ร้านค้าย่อย จำนวน 44 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 200 คน
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460