หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมูล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 
 
  สังคมหมู่บ้านในตำบลดอนมูลมีลักษณะเป็นสังคมที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป รับราชการและรัฐวิสาหกิจ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
วัด จำนวน 4 แห่ง คือ

วัดค่างาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดดอนมูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดดอนแท่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดวุฒิมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง คือ

โบสถ์คริสตจักรไทยเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลสูงเม่น)

แพทย์ จำนวน 4 แห่ง

ทันตแพทย์ จำนวน 4 แห่ง

เภสัชกร จำนวน 7 แห่ง

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 44 แห่ง

พยาบาลเทคนิค จำนวน 1 แห่ง

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง

เทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 แห่ง

นักจัดการทั่วไป จำนวน 1 แห่ง

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 แห่ง

เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 แห่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 6 แห่ง

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 แห่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 5 แห่ง

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 แห่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 แห่ง

ลูกจ้างประจำ จำนวน 14 แห่ง

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมูล จำนวน 1 แห่ง

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 แห่ง

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง

พนักงานทั่วไป จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
  โรงเรียนบ้านค่างาม
 
นักเรียน จำนวน 39 คน
 
ครู จำนวน 6 คน
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร -ดอนแท่น
 
นักเรียน จำนวน 43 คน
 
ครู จำนวน 10 คน
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
  โรงเรียนหัวดง
 
นักเรียน จำนวน 164 คน
 
ครู จำนวน 11 คน
 
ช่วยราชการ จำนวน 1 คน
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
 
ครูบรรณารักษ์ จำนวน 1 คน
  โรงเรียนวัดร้องแหย่งวิทยาคม
 
นักเรียน จำนวน 61 รูป
 
ครูประจำ จำนวน 3 คน
 
ครูพิเศษ จำนวน 3 คน
 
ผู้บริหาร จำนวน 2 รูป
 
เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน
  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
 
นักเรียน จำนวน 1,826 คน
 
ครู จำนวน 104 คน
 
ครูอัตราจ้าง จำนวน 11 คน
 
พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน
 
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 คน
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังต่อไปนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 จำนวนเด็ก 40 คน จำนวนผดด. 2 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 จำนวนเด็ก 20 คน จำนวนผดด. 1 คน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460