หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

-คู่มือประชาชน-


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอนมูล


การแจ้งขุดดิน


ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล


ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร


การจดทะเบียนพาณิชย์


แจ้งถมดิน

  (1)     2