หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 

การคมนาคมในตำบลเป็นการคมนาคมทางบก จำนวนถนนสายหลัก 4 สาย

การคมนาคมไปอำเภอและจังหวัดใช้เส้นทางถนนยันตรกิจโกศล
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 3 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 1 แห่ง
 
คลองชลประทาน จำนวน 2 สาย
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460