˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
˹ѡ
˹ѡ
˹§ҹ
˹§ҹ
ؤҡ
ؤҡ
§ҹ
§ҹ
º
º
ԡûЪҪ
ԡûЪҪ
 
§ҹ
 
 
  ¡ԡä
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡Òûéͧ¡Ñ¹¡Ò÷بÃÔµ ¾.È.2563 Ãͺ 6 à´×͹ [ 1 .. 2563 ]  ҹ : 86  
 
ÃÒ§ҹ¡ÒÃãªé¨èÒ§º»ÃÐÁÒ³»ÃÐ¨Ó»Õ 2563 Ãͺ 6 à´×͹ [ 20 .. 2563 ]  ҹ : 69  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¤ÇÒÁàÊÕè§à¡ÕèÂǡѺ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¼Å»ÃÐ⪹ì·Ñº«é͹ »ÃÐ¨Ó»Õ 2563 [ 10 .. 2563 ]  ҹ : 72  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡Òûéͧ¡Ñ¹¡Ò÷بÃÔµ ¾.È.2562 Ãͺ 12 à´×͹ [ 1 .. 2562 ]  ҹ : 83  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒõԴµÒÁáÅлÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò·éͧ¶Ôè¹ »ÃÐ¨Ó»Õ 2562 [ 31 .. 2562 ]  ҹ : 83  
 
ÃÒ§ҹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èͧ ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧ¼ÙéÃѺºÃÔ¡Ò÷ÕèÁÕµèÍͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅ´Í¹ÁÙÅ »ÃÐ¨Ó»Õ 2562 [ 24 .. 2562 ]  ҹ : 80  
 
ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁá¼¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562 [ 9 .. 2562 ]  ҹ : 88  
 
  (1)