หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 1 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
[ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)