หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
ระบบBack Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
การนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 97  
 
ระบบสารสนเทศที่สามารถShare ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 119  
 
ระบบสารที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนที่มีอยู่(Competency Inventory) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
การนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)  
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460

สนามกีฬาและลานกีฬาตำบลดอนมูล  
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง-ดอนมูล  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2556