หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 

 
ด่านเฝ้าระวังโควิด  
 

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 - 22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล โดยนางอิสรยา กวางอุเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ กาศเจริญ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมกับ นายสนิท สีหมอก กำนันตำบลดอนมูล  ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร.และเจ้าหน้าที่อบต.ดอนมูล หน่วยบริการประชาชนตำบลดอนมูล จิตอาสา และ อสม.หมู่ที่ 1-10 ตำบลดอนมูล ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ณ จุดคัดกรองเก้าแยกหมู่ที่ 3 ตำบลดอนมูล

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 20.31 น. โดย คุณ กวิสรา เมฆยงค์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460