หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 

 
การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565  
 

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 ให้มาลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2563 เวลา 15.41 น. โดย คุณ กวิสรา เมฆยงค์

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460