หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 

 
ธนาคารน้ำใต้ดิน  
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ(กิจกรรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน)วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และในช่วงน้ำแล้ง ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 10.02 น. โดย คุณ กวิสรา เมฆยงค์

ผู้เข้าชม 179 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460