หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

“ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ระบบ ITAS ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล  ขอเชิญบุคคล ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล  ตอบแบบสอบถาม (EIT) ผ่านระบบมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้
https://itas.nacc.go.th/go/eit/39pilj

เข้าระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 16.25 น. โดย คุณ กวิสรา เมฆยงค์

ผู้เข้าชม 153 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460