การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คุณ กวิสรา เมฆยงค์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน