หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 


นางณัฐปภัสร์ ทองบุญทัศไนย์
ประธานสภา อบต.ดอนมูล
 


นายมนตรี สมร
รองประธานสภา อบต.ดอนมูล


นางอิสรยา กวางอุเสน
เลขานุการสภา อบต.ดอนมูล
 
 


นางณัฐวรินธร ประดิษฐ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายนพดล แสนสี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นางบัวคำ พุ่มพวง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายวิสุทธิ มีเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางแสงจันทร์ สัญญา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสมเพ็ชร์ จันทร์ศิริ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายเกษียร สำเภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายสนั่น ใจกล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายณัฐวุฒิ มีมิ่ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายสาคร ก๋าลัง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายชัยวุฒิ สมบัติ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายสิงคาร เพื่อนฝูง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460