หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ช่อแฮ   ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3844 พร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.เหมืองหม้อ   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๔๓ แพร่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ป่าแดง   จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทต.ช่อแฮ   ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ของเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ทุ่งน้าว   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ทุ่งแค้ว   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.สรอย   จ้างโครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีพลังงานแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2.5 kW บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.ช่อแฮ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.ช่อแฮ   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายทุเรียน มีศักดิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.ห้วยอ้อ   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,307
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460