หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสบสาย และตำบลร่องกาศ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวฝาย และตำบลสูงเม่น  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเหล่า
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพระหลวง  
 
  ประชากรทั้งสิ้น 7,582 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,635 คน คิดเป็นร้อยละ 47.94
 
หญิง 3,947 คน คิดเป็นร้อยละ 52.06
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 176.58 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลดอนมูลเป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อำเภอสูงเม่น ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ประมาณ 1 กิโลเมตร มีเส้นทางติดต่อกับอำเภอสูงเม่นจำนวน 2 เส้นทาง และอยู่ห่างจาก จังหวัดทางทิศใต้ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 42.938 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 26,836.25 ไร่
 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร อาณาเขตของตำบลดอนมูล
 

ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ค้าขาย