หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 


นายวสันต์ ปารมาลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
โทร : 089-850-7098
 


นายสมพงค์ ดอนดง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
โทร : 081-951-5106


นายประชัน พุ่มพวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
โทร : 089-261-9639
 


ร้อยตรีจักรกฤษณ์ แก้วธรรมานุกูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
โทร : 081-883-6692
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460